Szanowni Państwo,
informujemy, iż Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w okresie od 1 stycznia 2022 roku realizuje zadania publiczne z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa na terenie powiatu złotowskiego.

Podstawą udzielenia nieodpłatnej porady prawnej lub/i obywatelskiej jest złożenie przez osobę uprawnioną oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej !! Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu Złotowskiego należy się zarejestrować:

 pod numerem telefonu: 509 709 724  w godz. 09:00-14:00 od poniedziałku do piątku,

– e-mail: izabela.szmyt@zlotow-powiat.pl

Zadanie publiczne, polegające na prowadzeniu punktu nr 2 oraz punktu nr 3 przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku na terenie powiatu złotowskiego, na zasadach, o których mowa w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 945 z późn. zm.) jest finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielenie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w Złotowie.

 

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i Nieodpłatnej Mediacji w powiecie złotowskim
Facebook