Szanowni Państwo,

informujemy, iż Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w okresie od 1 stycznia 2022 roku realizuje zadania publiczne z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa na terenie powiatu człuchowskiego.

Podstawą udzielenia nieodpłatnej porady prawnej lub/i obywatelskiej jest złożenie przez osobę uprawnioną oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej !! Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu Człuchowskiego należy się zarejestrować:

– pod numerem telefonu:+48 59 834 25 95 oraz +48 59 834 34 61 -3  w godz. 07:30-15:00,

– e-mail: pomoc.prawna@czluchow.org.pl

– za pośrednictwem strony internetowej: https://bip.powiatczluchowski.org.pl/artykul/zapisy-na-wizyty-w-punktach-poradnictwa

Zadanie publiczne realizowane w ramach prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Człuchowskiego w 2022 roku na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015 poz. 1255 z późn. zm.)  jest finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielenie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w Człuchowie.

 

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i Nieodpłatnej Mediacji w powiecie człuchowskim
Facebook