W dniu 14 czerwca br. w siedzibie Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta
i Gminy Debrzno” odbędzie się „Przegląd Ekologicznych Form Teatralnych” oraz wystawa fotograficzna pt.: „Cztery pory roku”. W przeglądzie wystąpią uczniowie Szkoły Podstawowej w Uniechowie, którzy przygotowali pokaz mody ekologicznej oraz przedstawienie pt.: „Zostań przyjacielem przyrody”; wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie, którzy zaprezentują przedstawienie pt.: „S.O.S. dla Ziemi”, przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego im. Jana Brzechwy w Debrznie, którzy zaśpiewają piosenki o tematyce ekologicznej.

„Przegląd Ekologicznych Form Teatralnych” odbędzie się w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie projektu pn.: „Cztery pory roku w Dolinie Rzeki Debrzynki i w Rezerwacie Miłachowo”, sfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Projekt ma na celu popularyzację zasobów przyrodniczych Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Debrzynki i Rezerwatu Miłachowo wśród dzieci i młodzieży, a także dorosłych mieszkańców gminy Debrzno. Projekt realizowany jest od września 2009 r. Partnerami projektu są uczniowie i nauczyciele placówek oświatowych z gminy Debrzno.

Przegląd Ekologicznych Form Teatralnych
Facebook
Accessibility