popz-logotypymini-1438842897

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Dnia 17.11.2016 r. i 24.11.2016 r. w godzinach 1000 ? 1200 i 1230 – 1430 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Debrznie odbędą się praktyczne warsztaty kulinarne, których celem jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

  • Wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ,

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

  • jak efektywniej wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej,
  • jak przygotować smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem ww. produktów,

Dnia 29.11.2016r. w godzinach 1000 ? 1200 w budynku Stowarzyszenia ?Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno? odbędą się warsztaty dotyczące ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, na których:

  • trener będzie omawiał m.in. prawa konsumenckie (umowa sprzedaży, gwarancja, nowoczesne formy sprzedaży np. sprzedaż elektroniczna, aukcje elektroniczne).

Uczestnikami warsztatów mogą być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zapisać się u pracownika socjalnego pod którego rejon się podlega.

Praktyczne warsztaty kulinarne – listopad 2016
Facebook
Accessibility