Kończąc projekt pn. ,, Debrzneńska Eko-recepta nie tylko na zdrowie”  trwający od maja b.r. i realizowany przez Stowarzyszenie ,, Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” dofinansowany w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w dniu 29 listopada 2017r. zorganizowany został przegląd twórczości dziecięcej pn. ,,Z ekologią za pan brat- podróż przez wieki” oraz jubileuszowe XV Gminne Forum Ekologiczne.

Jak różnorodną artystyczną aktywność promującą postawy przyjazne środowisku przejawiają dzieci i młodzież? Można się było o tym przekonać zaglądając do Sali widowiskowej CKSiT w Debrznie. Jako pierwsze swoją twórczość zaprezentowały dzieci z Przedszkola Miejskiego im. Jana Brzechwy w Debrznie. W niezwykle barwnych strojach opowiedziały historię jak to ekoludki nauczyły królewny dbania o porządek i środowisko. Następnie  wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie wystawili zabawną bajkę o księżniczce, która nie dbała o własne zdrowie i stan środowiska. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy zaprezentowali się w dwóch odsłonie tanecznej, a Szkoła Podstawowa w Debrznie zaprezentowała postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego ,,w bajkowym świecie bohaterów”. Temat dbania nie tylko o środowisko, ale także o własne zdrowie  i… zęby w zabawnej historii o Baba Jadze poruszyli wychowankowie Szkoły Podstawowej  w Starym Gronowie, a uczniowie Szkoły w Uniechowie zaprezentowali program artystyczny o tematyce ekologicznej pt. „Jak Ekoludek walczył z hałasem” i niszczącą ingerencją człowieka w środowisko naturalne.

Przegląd poprowadzili szkolni reporterzy ,,Wiadomości”- młodzież ze szkoły Podstawowej w Debrznie, relacjonując na bieżąco wydarzenia ze sceny oraz przeprowadzając, pomiędzy występami Szkół, wywiady na żywo z gośćmi przeglądu.

Przegląd miał na celu zaangażowanie uczniów, młodzieży, dorosłych mieszkańców Miasta i Gminy Debrzno oraz władz lokalnych w działania proekologiczne i prozdrowotne, tak więc nagrodzone zostały wszystkie szkoły, które w tak ciekawy i różnorodny sposób przedstawiły problemy ekologiczne naszej ziemi. Pierwsze nagrody wręczył przedszkolakom Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno  Wojciech Kallas wraz z Prezes Stowarzyszenia ,,Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” Zdzisławą Hołubowską.

Po przerwie ,,kawowej” i poczęstunku  najmłodsi uczestnicy przeglądu wrócili do przedszkola, a młodzież i dorośli uczestnicy Forum wzięli udział w drugiej bardziej merytorycznej  części spotkania- w  warsztatach i zajęciach edukacyjnych, które zostały poprowadzone przez nauczycielki przyrody: Renatę Pisuk oraz Grażynę Twierkowską. Przybyli goście wraz z nauczycielami i uczniami dyskutowali oraz wymieniali doświadczenia w zakresie zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska. Podsumowanie Jubileuszowego XV Forum Ekologicznego utwierdziło przybywających gości o słuszności tej inicjatywy i jeszcze bardziej wzmocniło potrzebę organizowania corocznych spotkań.

Finalizacją projektu pn. ,, Debrzneńska Eko-recepta nie tylko na zdrowie” jest wystawa zorganizowana w Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Debrznie, dokumentująca osiągnięcia projektu i przedstawiająca wszystkie zrealizowane działania, które skierowane były zarówno do szkół, przedszkoli, świetlic wiejskich, ale także do pojedynczych uczniów, nauczycieli, dorosłych mieszkańców gminy Debrzno oraz turystów odwiedzających nasze miasto. W projekcie realizowanym w okresie od maja do grudnia 2017r. łącznie wzięło udział 1310 osób.

Całkowity koszt kwalifikowalny zadania wyniósł 59.431,97 zł. w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (więcej informacji o funduszu na stronie- http://www.wfos.gdansk.pl) w kwocie 36.500,32 zł. i został  przeznaczony na szeroko zakrojone działania na rzecz edukacji ekologicznej i zachowania dziedzictwa przyrodniczego terenu powiatu człuchowskiego.

Realizacja zadania przyczyniła się do zwiększenia świadomości i poszerzenia wiedzy na temat ekosystemów i rodzimej roślinności, dziedzictwa przyrodniczego regionu oraz możliwości wykorzystania roślin w kosmetyce, medycynie, i życiu codziennym. Dorośli uczestnicy projektu poznali m.in. zasady zdrowego żywienia, zastosowania aromaterapii i technik relaksacyjnych w życiu codziennym. Dzięki udziałowi w projekcie najmłodsi uczestnicy (dzieci, młodzież, wychowankowie MOW Debrzno) aktywnie zagospodarowali swój czas wolny, rozbudzali swoje zainteresowania przyrodnicze, zostali zainspirowani tematami związanymi z ekologicznym stylem życia przyjaznym środowisku  naturalnemu. Przeprowadzone warsztaty, wycieczki, konkursy i przeglądy przyczyniły się do kształtowania postaw pro środowiskowych. Pozwoliły także na zaprezentowanie własnych umiejętności, rozwój inwencji twórczych i wymianę doświadczeń.

Od dnia 13.11.2017r. zapraszamy wszystkich do Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Debrznie na wystawę podsumowującą projekt!!!

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej i na facebooku. 

Podsumowanie projektu pn. ,, Debrzneńska Eko-recepta nie tylko na zdrowie”
Facebook
Accessibility