Rok 2018 upłynął nam pod znakiem bardzo intensywnej pracy, której efekty widać. Na obszarze działania OWES Debrzno powstają kolejne podmioty ekonomii społecznej. Wspieramy istniejące podmioty. Z roku na rok współpracujemy z coraz większą liczbą osób. Poszerzamy naszą ofertę i dopasowujemy ją do potrzeb naszych klientów.

ANIMACJA

Działania animacyjne w powiecie kościerskim w 2018 roku odbywały się w formie spotkań, warsztatów i konsultacji społecznych. Brali w nich udział przedstawiciele organizacji pozarządowych , samorządów oraz osoby fizyczne. Tematyka działań była bardzo szeroka i dotyczyła między innymi: oferty OWES Debrzno, ogólnego pojęcia ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społecznego i zasad jego funkcjonowania, integracji powstających grup inicjatywnych itp. Uczestniczyły  w nich przede wszystkim: Fundacja Ocalić od zapomnienia, Fundacja Wiatracje, Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Barkoczyn, Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego, Urząd  Miasta Kościerzyna, Urząd Gminy Nowa Karczma i inni. Działania animacyjne w powiecie człuchowskim i chojnickim powiązane były głównie z pracą z grupami inicjatywnymi.

PRACA Z GRUPAMI INICJATYWNYMI

Przeprowadziliśmy trzy cykle rekrutacji grup inicjatywnych, które ubiegały się o dofinansowanie na utworzenie przedsiębiorstw społecznych lub nowych miejsc pracy w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym. Zgłosiły się do nas:

  • 3 grupy z powiatu człuchowskiego
  • 10 grup z powiatu chojnickiego

Wszystkie grupy ciężko pracowały przygotowując się do założenia przedsiębiorstwa społecznego. Po cyklu szkoleń nt. ekonomii społecznej, spotkań z doradcami kluczowymi, prawnikiem, doradcą zawodowym, doradcą biznesowym, doradcą ds. finansowo-księgowych i psychologiem oraz po napisaniu biznesplanu dofinansowanie przyznano 8 grupom inicjatywnym. Kilka z tych grup już zarejestrowało własne podmioty:

2 podmioty w powiecie człuchowskim 4 podmioty w powiecie chojnickim
Fundacja Lesinscy              

     Spółdzielnia Socjalna Debrzynka                  

 

 Fundacja Liczymy Razem       

           Fundacja Im Mobilgum               

Lobella Spółdzielnia Socjalna osób prawnych

Spółdzielnia Socjalna im. Karola Marcinkowskiego 

Oprócz tego utworzono 10 nowych miejsc pracy w Spółdzielni Socjalnej Lux Candele.

W 2018r. rozpoczęła działalność Fundacja Ocalić od Zapomnienia z Lipusza (powiat kościerski).  Fundacja ta powstała również przy pomocy OWES Debrzno i została zarejestrowana jeszcze w 2017r.

DORADZTWO PRAWNE I KSIĘGOWE DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Nasi specjaliści  – prawnik i doradca ds. finansowo-księgowych –  świadczyli usługi doradcze dla podmiotów ekonomii społecznej z powiatów: człuchowskiego, chojnickiego i kościerskiego.

Dodatkowo na naszej stronie w zakładce WARTO PRZECZYTAĆ zamieszczamy  artykuły dot. różnych zagadnień związanych z ekonomia społeczną, które piszą doradcy OWES Debrzno. Artykuły dot. m.in. spółdzielczości uczniowskiej, pisania biznesplanu, RODO, cyklicznych obowiązków Zarządów PES.

LEKCJE O EKONOMII SPOŁECZNEJ

Przeprowadziliśmy w tym roku 34 lekcje dot. wykluczenia społecznego, ekonomii społecznej i jej podmiotów oraz spółdzielni uczniowskich. Zajęcia odbywały się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w powiecie człuchowskim i chojnickim.

SZKOLENIA OTWARTE

Przeprowadziliśmy łącznie 7 szkoleń otwartych:

  • Tworzenie projektów społecznych na przykładzie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – edycja 2018 (Chojnice, Kościerzyna)
  • Zamówienia publiczne (Człuchów)
  • Praktyczne warsztaty z wdrażania RODO (Chojnice, Kościerzyna, 2 x Człuchów)

W szkoleniach wzięły udział 93 osoby.

WYDARZENIA OWES

Konferencja w Debrznie pt. „Czy samorządowi jest po drodze z ekonomia społeczną?” – kwiecień 2018  /    więcej informacji tutaj

Wizyta studyjna do Kościerzyny i Stężycy – czerwiec 2018    /  więcej informacji tutaj

I Lokalne Forum Międzysektorowe w Debrznie pt. “Zrównoważone relacje  i społeczna odpowiedzialność biznesu w wymiarze lokalnym” – wrzesień 2018   /  więcej informacji tutaj

II Targi ekonomii społecznej pt. „Ekonomia społeczna w rewitalizacji” w Kościerzynie – listopad 2018     /  więcej informacji tutaj

Podsumowanie pracy OWES Debrzno w 2018 roku
Facebook
Ułatwienia