Od 2017 roku Ośrodek Wsparcia Ekonomii  Społecznej w Debrznie prowadzi działania edukacyjne z zakresu ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej i spółdzielni uczniowskiej. W ramach tych działań pracownicy OWES (edukatorzy ds. ekonomii społecznej) odwiedzali szkoły w powiecie człuchowskim, chojnickim i kościerskim i przeprowadzali lekcje dot. ww. zagadnień.

 

Co to jest ekonomia społeczna?

Jedna z definicji mówi, że to taki obszar gospodarki, który jednocześnie realizuje cele ekonomiczne i społeczne. Firmy, które są przedsiębiorstwami społecznymi (np. spółdzielnie socjalne), zatrudniają  m.in. osoby niepełnosprawne, osoby opuszczające zakłady karne czy wychodzące z bezdomności, a część wypracowanych zysków przeznaczana jest na tworzenie nowych miejsc pracy, wyrównywanie szans, kulturę, czy też ochronę środowiska.

Dlaczego warto się o tym uczyć?

Uwrażliwienie na potrzeby innych, zwiększenie wiedzy o możliwościach na rynku pracy, motywowanie do podejmowania działań w formie wolontariatu – to tylko część powodów, dla których warto poznać ekonomię społeczną. Młodzież, która wkrótce wejdzie na rynek pracy, będzie mogła kształtować gospodarkę wykorzystując potencjał ekonomii społecznej.

W tym roku przeprowadziliśmy 18 lekcji w szkołach w powiecie człuchowskim i 9 lekcji w szkołach w powiecie kościerskim. W sumie od 2017 roku w całym subregionie południowym zrealizowaliśmy już 132 godziny lekcyjne, z czego największym zainteresowaniem cieszył się temat dot. wykluczenia społecznego i roli ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. W marcu epidemia COVID-19 przerwała naszą działalność edukacyjną wśród uczniów. Liczymy jednak na powrót do szkół we wrześniu.

 

 

Po co nam ekonomia społeczna? – działania edukacyjne OWES Debrzno
Facebook
Accessibility