W ramach realizowanego projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie” w dniu 07.12.2017 r. w Zespole Szkół w Chojnicach mieszczącej się przy ul. Nowe Miasto 4-6 odbyły się Pierwsze Targi Ekonomii Społecznej. Wydarzenie to ma charakter cykliczny i organizowane będzie raz do roku w okresie trwania projektu, tj. z perspektywą do 2021 r.

Celem wydarzenia było przedstawienie Ekonomii Społecznej w teorii i praktyce, jako nowe podejście do rozwiązywania problemów społecznych, w tym prezentacja nowych i istniejących Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES), a w szczególności Warsztatów Terapii Zajęciowej i Przedsiębiorstw Społecznych.

Ekonomia Społeczna jest bardzo szerokim zagadnieniem. Ogólnie można ją zdefiniować jako działalność gospodarczą, która łączy w sobie cele społeczne i  ekonomiczne. W założeniu wypracowany zysk przeznaczony jest na działania społeczne. Celem ekonomii społecznej nie jest maksymalizacja zysku (jak w przypadku firm komercyjnych), a sposobem na zapewnienie sobie miejsca pracy poprzez utworzenie PES  w np. w postaci stowarzyszenia, fundacji prowadzących  działalność gospodarczą czy spółdzielni socjalnych.

Honorowy Patronat nad Targami objęli Starosta Chojnicki, Starosta Człuchowski, Burmistrz Miasta Chojnice, Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno. Pierwsze Targi Ekonomii Społecznej otwarte zostały przy współudziale uczniów z Zespołu Szkół w Chojnicach, którzy zgrali na fortepianie dwa utwory muzyczne, wprowadzając wszystkich zgromadzonych w odpowiedni nastrój.

Oficjalne rozpoczęcie targów nastąpiło o godzinie 10:00. Zaproszonych gości przywitali przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych oraz lidera projektu.

Podczas Targów p. Maciej Kisała – Kierownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku omówił „Kierunki Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Pomorskim”. Ekspert d.s. ekonomii społecznej, prezes Fundacji NOVA p. Joanna Woźniczka przedstawiła prelekcje nt.  „ABC Ekonomii Społecznej”. Z sytuacją młodzieży na rynku pracy zapoznał uczestników Targów zastępca kierownika Wydziału Programów Rynku Pracy WUP w Gdańsku – p. Wojciech Konkel. Pan Andrzej Dolny – Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (PODR)
w Lubaniu i Pani Barbara Ditrich – kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich PODR przedstawili nowy
temat w naszym kraju „Gospodarstwa Opiekuńcze-rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich”.

W trakcie części warsztatowej Targów  doradcy kluczowi OWES Debrzno: Tadeusz Podymiak i Kamil Zbroja poruszyli tematy spółdzielni uczniowskiej, jako praktycznej nauki przedsiębiorczości wśród uczniów oraz współpracy jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej. Uczestnicy targów mogli również skorzystać z konsultacji indywidualnych świadczonych przez pracowników OWES Debrzno. Sporym zainteresowaniem cieszyły się stoiska wystawiennicze podmiotów i przedsiębiorstw społecznych z powiatów: chojnickiego, człuchowskiego i kościerskiego.

Na zakończenie Targów uczestnicy obejrzeli przedstawienie pt. ”Dziady-Trawestacja utworu Adama Mickiewicza”
w wykonaniu  wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie.

Pierwsze Targi Ekonomii Społecznej przebiegły dość intensywnie, bo uczestniczyło w nich 125 osób. Nie zabrakło nastroju świątecznego, który towarzyszył przez cały czas trwania Targów, ponieważ nasi wystawcy przewieźli ze sobą własnoręcznie wykonane ozdoby nawiązujące tematycznie do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.Pierwsze Targi Ekonomii Społecznej_Chojnice 07.12.2017 r.
Facebook
Accessibility