Ośrodek Wsparci Ekonomii Społecznej w Debrznie ogłasza  DEDYKOWANY nabór dla istniejących PS/ PES przekształcających się w PS, które są uczestnikami „Ścieżki PS”

na wnioski: o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z biznesplanami i inny wymaganymi dokumentami.


Termin naboru: 18.03.2019 r. – 09.04.2019 r. (do godz. 14.00)

Wnioski należy składać w Biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie
przy ul. Ogrodowej 26, 77-310 Debrzno.

Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/ przesyłki kurierskiej.
———————————————————————————————————————————–
WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO:

ISTNIEJĄCE PS: check lista istniejący PS
PES PRZEKSZTAŁCAJĄCE SIĘ W PS: check lista zmiana z PES na PS

———————————————————————————————
 Niezbędne dokumenty znajdą Państwo pod linkiem:


http://stowdeb.pl/dokumenty-projektowe/

Aktualizacji wymagają jeszcze załączniki:
– Regulamin przyznawania środków finansowych.

*W przypadku omówienia zmian dotyczących powyższej dokumentacji, która nie została jeszcze zaktualizowana względem zmienionych Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dot. realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, obowiązujących od 9 stycznia br, należy kontaktować się bezpośrednio z Kierownikiem OWES.

OWES Debrzno ogłasza DEDYKOWANY nabór na BIZNESPLANY- dot. istniejących PS/ PES przekształcających się w PS!!!
Facebook
Accessibility