Poznaj zasady promowania projektu - RPO WP 2014-2020Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs dotacyjny dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025 realizującego inwestycje A4.3.1. ujętą w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), której celem jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj:

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Ogloszenie,o,naborze,wnioskow,w,ramach,programu,Odpornosc,oraz,rozwoj,ekonomii,spolecznej,i,przedsiebiorczosci,spolecznej,na,lata,2022-2025,4317.html

 

W pierwszym naborze wnioski wraz z oświadczeniami należy składać w terminie od dnia 17 stycznia 2023 r. do 16 lutego 2023 r. do godz. 12:00  za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie internetowej: https://kpoes.mrips.gov.pl/.

 

Kto może składać wnioski?

O uzyskanie wsparcia w ramach Programu mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej, o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Możliwe będzie uzyskanie wsparcia finansowego na modernizację działalności, która dotyczy trzech obszarów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej:

 • Obszar 1 – reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego.
 • Obszar 2 – budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych.
 • Obszar 3 – wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.

 

Jaki jest poziom dofinansowania?

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia:

 • Minimalna kwota wsparcia finansowego – 100 000,00 zł,
 • Maksymalna kwota wsparcia finansowego – 170 000,00 zł,
 • Maksymalna kwota wsparcia finansowego – 190 000,00 zł.

 

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, na wsparcie finansowe podmiotów uprawnionych do złożenia wniosków w ramach Programu, dysponuje kwotą 201 640 542 zł, z czego:

 • nie więcej niż 197 289 542 zł przeznaczone zostanie na realizację przedsięwzięć przez podmioty po podpisaniu umowy o wsparcie działalności,
 • nie więcej niż 4 351 000 zł mogą stanowić koszty administracyjne związane z wdrożeniem Programu.

 

Pula środków na realizację pierwszego naboru wniosków (Nabór nr 1) w ramach Programu: 100 000 000 zł.

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można również na Portalu Funduszy Europejskich, link – naciśnij tutaj.

 

Webinar na temat dotacji z KPO

Eksperci z bloga spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl organizują webinar w dniu 26 stycznia br. o godzinie 9:00.

na temat dotacji z KPO dla podmiotów ekonomii społecznej.

 

Na webinar zapisać można się poprzez linknaciśnij tutaj.

 

W trakcie webinaru eksperci przyjrzą się m.in. następującym sprawom:

 • Ile środków i na co można dostać?
 • Dla kogo konkurs jest idealnym rozwiązaniem, a dla kogo raczej nie?
 • Jakie są najważniejsze uwarunkowania?

 

Gośćmi wydarzenia będą przedstawiciele Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, które jest organizatorem konkursu dotacyjnego. 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu ODPORNOŚĆ ORAZ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ” NA LATA 2022-2025
Facebook