Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” otrzymało wsparcie od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

 

Zadanie pod nazwą:  Naprawa powierzchni dachowej tarasu przy obiekcie Stowarzyszenia ”Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”

Zadanie mające na celu:

 Demontaż i utylizacja rakotwórczego i zniszczonego dachu tarasu oraz położenie nowego, co zwiększy bezpieczeństwo osób przebywających w Stowarzyszeniu i wokół niego. Wykonane prace przyczynią się również do podniesienia bezpieczeństwa świadczonych usług na rzecz odbiorców naszych usług.

 

współfinansowana jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (t.j. Dz.U. z 2022r., poz 393) w ramach działania:

„ Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO” – Pomoc doraźna

Termin realizacji zadania:

od dnia 01-04-2022r. do dnia 30-06-2022r.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 10 000 zł

Facebook