?Stowarzyszenie ?Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno? w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy  w Człuchowie realizuje projekt pn.: ?Młodzi na rynku pracy?, którego celem jest wzrost szans na zatrudnienie 20 osób poprzez organizację szkoleń zawodowych.

Projekt skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 15 ? 30 lat zamieszkujących teren powiatu człuchowskiego (z wyjątkiem miasta Człuchów).

Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie 01.11.2013 r. ? 28.02.2015 r.

W ramach projektu oferujemy:

  • profesjonalne szkolenia zawodowe: ?Opiekun/ka osób starszych, niepełnosprawnych z językiem obcym? oraz ?Ochroniarz/ka osób i mienia I stopnia?;
  • indywidualne doradztwo zawodowe;
  • możliwość odbycia 6 m-go stażu zawodowego;
  • warsztaty grupowe: trening poruszania się po rynku pracy, warsztaty z przedsiębiorczości;
  • zwrot kosztów przejazdu na szkolenia i staż oraz zwrot kosztów opieki nad osobą zależną;
  • stypendium szkoleniowe i stażowe;
  • poczęstunek podczas szkoleń i warsztatów.

Rekrutację na szkolenie ?Ochroniarz/ka osób i mienia I stopnia? rozpoczynamy 2 grudnia bieżącego roku. Potrwa ona trzy tygodnie (do 22 grudnia). Kandydaci/kandydatki chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o dostarczenie do Biura projektu (w godz. 07.00 ? 15.00) wypełnionego i własnoręcznie podpisanego Formularza rekrutacyjnego osobiście, drogą pocztową, faksem, drogą elektroniczną (mail: stowdeb@pro.onet.pl).

Do pobrania:

?Młodzi na rynku pracy? – rekrutacja
Facebook
Accessibility