Masz ciekawy INNOWACYJNY POMYSŁ
Poszukujesz KAPITAŁU OD INWESTORA
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zaprasza do udziału w konkursie
?Od Pomysłu do Biznesu? ? napisz biznesplan z Inwestornią?.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju oraz osób fizycznych, które posiadają atrakcyjne pomysły biznesowe i poszukują kapitału na ich realizację.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju oraz osób fizycznych, które
posiadają atrakcyjne pomysły biznesowe i poszukują kapitału na ich realizację.

Autorzy najbardziej innowacyjnych i najciekawszych biznesplanów, sporządzonych w wersji on-line na platformie www.inwestornia.pl, będą mieli możliwość zaprezentowania swoich pomysłów przed inwestorami prywatnymi, przedstawicielami sieci aniołów biznesu oraz funduszy kapitałowych izalążkowych.
Szczegóły dotyczące konkursu oraz jego etapów znajdują się na stronie www.inwestornia.pl Informacje
można uzyskać także pod numerem tel. 58 32 33 209 i adresem e-mail:
inwestornia@arp.gda.pl

Masz ciekawy INNOWACYJNY POMYSŁ
Facebook
Accessibility