„Legendy, opowieści i wiersze o moim mieście Debrznie” to tytuł najnowszej publikacji wydanej przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”.

Publikacja ukazała się dzięki wsparciu finansowemu na realizację projektu pn. „Legendy o herbie Debrzna”, który dofinansowano  w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, ze środków Programu FIO Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Warto dodać, iż Operatorem Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej. 

Obecnie legendy ukazały się w nakładzie tylko 180 egzemplarzy, więc nie są przeznaczone do sprzedaży. Można je jednak znaleźć w siedzibie Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, w Urzędzie Miejskim w Debrznie, w placówkach oświatowych i bibliotekach położonych na terenie gminy Debrzno.

Z niniejszej publikacji dowiemy się m.in. jak powstało jezioro Żuczek i jezioro Staw Miejski oraz jak dzik stał się herbem Debrzna 🙂 

Legendy o herbie Debrzna
Facebook
Accessibility