Organizacje pozarządowe korzystają ze zwolnienia z opłacania składek na takich samych zasadach ogólnych jak wszyscy. To atrakcyjne zwolnienie, ponieważ nie wymaga od NGO-sów udowadniania, że ich sytuacja pogorszyła się w związku z epidemią.

Rozliczenie wynagrodzeń przy zwolnieniu składek

Ulga dotyczy zwolnienia płatnika i polega na zwolnieniu z konieczności zapłaty składek za wypłacone wynagrodzenie, tzn. organizacja nie przekazuje całości albo połowy należnych składek za miesiące objęte zwolnieniem.

Naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń pozostaje takie samo jak za czas nie objęty zwolnieniem. Organizacja tak samo nalicza, ustala wysokość wypłaty netto i rozlicza na deklaracjach wypłacone wynagrodzenie.

Za zatrudnioną osobę zostają naliczone wszystkie dotyczące jej wynagrodzenia składki – są one rozliczane na miesięcznych deklaracjach przekazywanych do ZUS. Zwolnienie nie wpływa na wysokość przypisanych do osoby składek i nie przerywa okresu składkowego żadnej zatrudnianej osoby.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, naliczenie zaliczki na podatek dochodowy osób fizycznych nadal odbywa się z uwzględnieniem odliczenia od podstawy opodatkowania potrąconych składek na ubezpieczenia społeczne. Zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 1b i ust, 2 ustawy o PIT, zaliczka jest też pomniejszona o pobraną cześć kwoty ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeśli więc składki ZUS zostaną naliczone, odliczone od wynagrodzenia i rozliczone na deklaracjach składanych do ZUS, to zaliczka na podatek PIT i kwota netto wynagrodzenia, wyliczane są w taki sam sposób jak w czasie przed obowiązywania zwolnienia.

Zwolnienie w księgowości i rozliczeniu podatkowym organizacji

Księgowanie kosztów wynagrodzeń w organizacji musi odzwierciedlać źródła finansowania kosztów – część kosztów wynagrodzeń podlegającą zwolnieniu trzeba więc księgować jako koszty finansowane w ramach zwolnienia ZUS.

Składki ZUS w części zwolnionej z zapłaty, nie mogą być ujęte w kosztach dotychczasowych projektów. Muszą pomniejszyć koszy projektu i zostać ujęte w kosztach finansowanych w ramach zwolnienia składek, ze środków budżetu państwa.

Kwota zwolnienia ze składek stanowi dotację budżetu państwa podlegającą zwolnieniu podatku na podstawie art 17 ust 1 pkt 47 ustawy o CIT. Co ważne kwota kosztów pokryta w ramach takiej dotacji nie stanowi kosztów uzyskania przychodów w CIT-8 i jako całość stanowi dochód zwalniany z podatku w CIT-8/O.

źródło: ngo.pl

Jak wygląda zwolnienie z ZUS od strony księgowej?
Facebook
Accessibility