Krótka historia

Pierwsze wzmianki o Debrznie pochodzą z połowy XIV wieku. W 1354 roku Krzyżacy nadali Debrznu przywilej lokacyjny i od tego czasu można mówić o historii miasta, które wówczas nosiło nazwę Friedland. Z tego też okresu pochodzi herb miasta- dzik na biało zielonym tle. W XV wieku Debrzno zostało włączone przez Kazimierza Jagiellończyka do granic Polski.
Po I wojnie światowej ziemie debrzneńskie weszły w skład Niemiec, by po zakończeniu II wojny stały się ponownie częścią Polski.

Spośród licznych zabytkowych budowli, wskutek pożarów i innych kataklizmów jakie nawiedzały miasto, do dziś pozostało ich niewiele. Zaliczyć do nich należy: fragment murów obronnych z Wieżą Czarownic pochodzący z XIV wieku, kościół z XIX wieku z zachowanym w nim barokowym konfesjonałem oraz późnorenesansowym ołtarzem, a także osiemnastowieczną kamieniczkę w Rynku. Więcej informacji o historii Debrzna.

Informacje o gminie

Gmina Debrzno usytuowana w południowej części woj. pomorskiego w sercu Pojezierza Krajeńskiego, liczy ok. 9.561 mieszkańców, z czego 5.316 zamieszkuje w mieście Debrzno (dane z roku 2007). Jest to gmina rolnicza z niewielką ilością zakładów przemysłowych. Terenem najcenniejszym jest obszar chronionego krajobrazu „Dolina Rzeki Debrzynki” – z rezerwatem roślinności kserotermicznej „Miłachowo” i kompleksem „Lasu Debrzneńskiego”.
Na obszarze 224,2 km2 znajdują się zarówno dziewicze kompleksy leśne jak i zaliczane do I i II klasy czystości wód malownicze jeziora.

Gminę tworzy 15 sołectw: Skowarnki, Cierznie, Prusinowo, Uniechów, Uniechówek, Rozwory, Strzeczona, Grzymisław, Słupia, Myśligoszcz, Nowe Gronowo, Stare Gronowo, Buka, Drozdowo i Boboszewo. Do miejscowości atrakcyjnych pod względem turystycznym zaliczyć należy:

  • Myśligoszcz -zabytkowe grodzisko, stara kuźnia, pozostałości umocnień obronnych tzw. „szwedzki szaniec”, miejsce rekreacji i wypoczynku, baza agroturystyczna
  • Stare Gronowo -zabytkowy kompleks pałacowo-parkowy, kaflarnia, teren obfitujący w runo leśne, dolina rzeki Kamionki, baza agroturystyczna.
  • Strzeczona -kościół z XVII w., urozmaicona okolica z punktem widokowym, atrakcyjna wędkarsko rzeka Chrząstawa, baza agroturystyczna.
  • Słupia -kościół z pierwszej połowy XVII w., dzwon z XVI w., baza agroturystyczna.
  • Cierznie -kompleks leśny nieopodal jeziora Gardzkiego, zabytkowy XVIII-wieczny kościół.
  • Obszar miasta i gminy Debrzno pozwala na wszechstronne formy wypoczynku i turystyki.Źródło: „Debrzno zaprasza”- informator
Informacje o gminie i historia miasta
Facebook