Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z główną siedzibą w Debrznie przekazuje informację otrzymaną z Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowaną dla podmiotów zatrudnienia socjalnego o możliwości wnioskowania do wojewodów o niezawieszanie zajęć w związku z prowadzeniem działalności istotnej dla ograniczania negatywnych skutków epidemii.

Informacja dla PZS o możliwości wnioskowania do wojewodów o niezawieszanie zajęć w związku z prowadzeniem działalności istotnej dla ograniczania negatywnych skutków epidemii

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
tel. +48 (22) 461 61 30
e-mail: ekonomiaspoleczna@mrpips.gov.pl ; akses@mrpips.gov.pl
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

 

 

Informacja dla podmiotów zatrudnienia socjalnego w sprawie zawieszenia zajęć w Podmiotach Zatrudnienia Socjalnego oraz możliwości wnioskowania przez te podmioty o niezawieszanie zajęć
Facebook
Accessibility