Szanowni Państwo,

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie prowadzi weryfikacje statusu Przedsiębiorstwa Społecznego. W związku z powyższym prosimy istniejące Podmioty Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstwa Społeczne zarejestrowane na terenie powiatów człuchowskiego, chojnickiego i kościerskiego o  zgłaszanie się do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie w celu weryfikacji statusu PS.

Poniżej zamieszczamy plik pdf z obowiązującymi wytycznymi. W dokumencie tym (załącznik nr 3) znajdą Państwo listę sprawdzającą do weryfikacji statusu PS.

Wytyczne_wlaczenie_spoleczne_v4 ct9

Szczegółowych informacji nt. weryfikacji statusu PS udziela animatorka OWES Debrzno Ilona Sołtyk-Grabowska, tel. 882 063 053, e-mail: i.soltyk-grabowska@stowdeb.pl

 

Zapraszamy do kontaktu.

 

 

Dotyczy istniejących Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych w subregionie południowym województwa pomorskiego (tj. powiaty człuchowski, chojnicki i kościerski)
Facebook
Ułatwienia