„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pod nazwą:  Debrzno dla każdego. Zwiększenie dostępności produktów i usług  turystycznych na terenie gminy Debrzno

 

Operacja mająca na celu: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych poprzez stworzenie 25 tablic informacyjnych z kodem QR , aplikacji mobilnej oraz 2000 sztuk map z przewodnikiem, prezentujących kulturowe dziedzictwo Ziemi Człuchowskiej  

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiego w ramach działania:

 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

 

Pogram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Przewidywane wyniki operacji:

 –  osiągnięcie wskaźnika  liczba działań promocyjnych/produktów i / lub usług turystycznych – 3 działania promocyjne

 –  osiągnięcie wskaźnika  liczba odbiorców działań promocyjnych w zakresie promocji,  produktów i usług turystycznych – 1000 odbiorców

 

Wartość uzyskanego dofinansowania: 60 000 zł

 

Facebook