Spółdzielnie socjalne

Spółdzielnie socjalne prowadzą działalność gospodarczą w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej swoich członków. Aktywnie działają w organizacjach wspierających rozwój ruchu spółdzielczości socjalnej, na rzecz integracji ze środowiskiem lokalnym, pomagają osobom wykluczonym w powrocie do życia w społeczeństwie. W oparciu o

Facebook
Accessibility