Zmiana zasad dokumentowania statusu na rynku pracy przez uczestników/kandydatów na uczestników projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie.

      W związku z otrzymanym pismem z Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 z dnia 31.07.2020 r., informujemy, iż w wyniku audytu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) zmianie ulega proces weryfikacji statusu potencjalnych uczestników projektu na rynku pracy (osób bezrobotnych

Uwaga od dnia 27.07.2020 r. rozpoczynamy cykl bezpłatnego doradztwa ogólnego dla PES, PS oraz osób fizycznych !

  Wsparcie doradcze skierowane jest do Podmiotów Ekonomii Społecznej, Przedsiębiorstwa Społeczne oraz osób fizycznych. Odbiorcami wsparcia mogą być osoby, które mieszkają lub pracują lub uczą się na terenie subregionu południowego województwa pomorskiego obejmującego powiaty człuchowski, chojnicki oraz kościerski. W przypadku

Jak wykorzystać Facebook i Instagram w swojej działalności – bezpłatne szkolenia on-line dla organizacji pozarządowych

Facebook uruchamia program „Spotlight: Social Good” – serię bezpłatnych szkoleń online dedykowanych organizacjom pozarządowym. Inicjatywa ma pomóc fundacjom i stowarzyszeniom w aktywizacji ich działalności w czasie pandemii. Szkolenia będą poświęcone m.in. rozwijaniu komunikacji online oraz tworzeniu kreatywnych i angażujących treści.

Facebook
Accessibility