BAZA NOCLEGOWA

BAZA GASTRONOMICZNA

Gmina Debrzno położona jest na Pojezierzu Krajeńskim, które rozciąga się pomiędzy dolinami rzeki Brdy i Gwdy. Stanowi ona naturalną i administracyjną granicę pomiędzy Wielkopolską a Pomorzem. Dlatego też od wieków Gminę Debrzno traktowano jako szczególnie ważny obszar pod względem obronnym. Jest to gmina typowo rolnicza, a brak bogactw mineralnych spowodował, że jej teren nie był narażony na rozwój przemysłu, z tego powodu przyroda zachowała się tutaj niemalże w swojej naturalnej formie. Dlatego też władze gminy postawiły sobie za jeden z głównych celów rozwój turystyki na tym terenie.

Niezaprzeczalnym walorem turystycznym naszego regionu są kompleksy jezior i lasów. W gminie znajduje się osiem jezior o łącznej powierzchni 168,21ha. Najcenniejszym i jednocześnie najatrakcyjniejszym pod względem przyrodniczym i krajobrazowym jest „Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Debrzynki” z rezerwatem unikatowej roślinności ciepłolubnej „Miłachowo” wraz z „Lasem Debrzneńskim”.

Centrum informacji turystycznej
Facebook
Accessibility