Jezioro Staw Miejski

Położone jest tuż obok miasta. Wzdłuż jego brzegu prowadzi asfaltowa droga, którą dojść można od samego centrum, aż do plaży. Teren wokół niej wyposażony został w miejsca na ogniska, plac zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki plażowej oraz mini siłownię na świeżym powietrzu. Nad brzegiem jeziora znajduje się restauracja „Angelika” oraz domki z miejscami noclegowymi. Można tutaj skosztować wielu specjałów m.in. kaszubskiej zupy z brukwi , która robiona jest według tradycyjnego przepisu. Został on wymieniony w publikacji, która prezentuje 35 przepisów tradycyjnych i regionalnych potraw charakterystycznych dla obszaru działania pomorskich lokalnych grup działania. Powstała ona w ramach projektu „Przeszłość dla przyszłości – Wielokulturowość kuchni Pomorza”, który utworzył tzw. szlak kulinarny Pomorza. Restauracja oferuje również produkty, które znajdują się na Liście Produktów Tradycyjnych, jest to „wianek debrzneński” oraz „piernik z kamionki”.

Jezioro Żuczek

Położone około 2 km od miasta. Znajduje się tutaj ośrodek rekreacyjno – wypoczynkowy, do którego dojść można z miasta chodnikiem prowadzącym wzdłuż drogi w kierunku Starego Gronowa. Jest to również ścieżka rowerowa. Na terenie ośrodka znajdują się miejsca biwakowe, pomieszczenia sanitarne i kuchenne, miejsca na ognisko wraz z altanami rekreacyjnymi. Ponadto ośrodek wyposażony został w plac zabaw dla dzieci, wielofunkcyjne boisko do gry w tenisa ziemnego, piłkę koszykową i siatkową, boisko do piłki plażowej oraz stoły do ping-ponga.

Szlaki rowerowe

Ze względu na występujące w gminie liczne jeziora i lasy, ziemia debrzneńska jest szczególnie atrakcyjna dla miłośników turystyki rowerowej. Przez jej tereny przebiegają przebiegają szlaki rowerowe, do których należą:

  • szlak rowerowy „Greenway – Naszyjnik Północy” (870 km),
  • szlak rowerowy „Komturstwa człuchowskiego” (29 km),
  • szlak rowerowy „Szlak Margrabiów” (31 km),
  • szlak rowerowy Debrzno-Lędyczek (25 km).

Obszary chronione

Są to obszary obejmujące pełne jednostki środowiska naturalnego takie jak doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska. Są one wartościowe ze względu na możliwość zaspakajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem. Na terenie gminy istnieją cztery formy prawnie chronionego krajobrazu: rezerwat, obszary Natura 2000, pomniki przyrody oraz lasy ochronne.

  • Rezerwat przyrody „Miłachowo” – rezerwat florystyczno – stepowy położony 1 km na wschód od Debrzna. Został utworzony celem ochrony stanowisk roślinności kserotermicznej, tj. takiej, która wykształca się na siedliskach o bardzo silnym nasłonecznieniu z niewielką dostępnością wody.
  • Obszary Natura 2000 – w obrębie gminy znajdują się dwa Specjalne Obszary Ochrony: „Dolina Debrzynki” oraz „Dolina Szczyry”. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Na tych obszarach znajdują się dobrze zachowane torfowiska źródliskowe, poligeniczne przepływowe oraz mechowiskowe. Są one dobrze zachowane i charakteryzują się występowaniem rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt, roślin i owadów.
  • Pomniki Przyrody – dominującą cechą obszaru gminy jest krajobraz polno-leśny, zbudowany z kompleksów leśnych, kęp, śródpolnych remiz i zadrzewień. Znacznie bogatszą florystycznie budowę lasu można zaobserwować w pobliżu rzek, jezior i torfowisk. W wilgotniejszych zagłębieniach spotkać można reliktowe już dzisiaj bory bagienne i lasy wilgotne. Oprócz sosny i świerka występują tutaj również buk, brzoza, dąb, grab, jawor, lipa, wiąz i wierzba. Kilkanaście drzew uznano za pomniki przyrody są to m.in.: lipa drobnolistna, znajdująca się przy szosie Debrzno-Rozwory, buk zwyczajny nad jeziorem Żuczek, jesion wyniosły w Starym Gronowie.
Atrakcje turystyczne
Facebook
Accessibility