Pakiety wsparcia na rzecz COVID-19

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” realizuje zadanie publiczne pn. „Zwalczanie i przeciwdziałanie COVID-19 na obszarze powiatu człuchowskiego, chojnickiego i kościerskiego”, które zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu przez Województwo Pomorskie w trybie nadzwyczajnym dla NGO.

Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł, które przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej typu: mydła, rękawiczki jednorazowe, ręczniki papierowe. Pakiety wsparcia przy udziale Instytucji Pomocy Społecznej z trzech powiatów zostaną rozdystrybuowne wśród osób/rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Celem działania jest upowszechnienie środków ochrony osobistej oraz podniesienie bezpieczeństwa społeczności lokalnej. W ramach podjętej inicjatywy przygotowaliśmy 327 pakietów.

Jesteśmy w trakcie przekazywania przygotowanych paczek. Dziękujemy za okazane zaangażowanie i chęć niesienia pomocy zaprzyjaźnionym ośrodkom pomocy społecznej. Działanie realizowane jest przy wsparciu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku.

 

Pakiety wsparcia na rzecz COVID-19
Facebook
Accessibility