Szanowni Państwo,
w ramach działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z główną siedzibą w Debrznie uruchamiamy zdalne doradztwo dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, w tym Przedsiębiorstw Społecznych oraz osób fizycznych z obszaru subregionu południowego województwa pomorskiego (powiaty: człuchowski, chojnicki i kościerski).

Tematem przewodnim doradztwa jest wsparcie ekonomii społecznej i solidarnej w związku z COVID-19. Niemniej jednak poniżej podjemy standardowe zakres wsparcia w ramach Ośrodka.

————————————————————————————————————–

Uruchamiamy stały dyżur doradcy kluczowegoTadeusz Podymiak 

7 kwietnia 2020 r. 12:00 – 16:00
14 kwietnia 2020 r. 12:00 – 16:00
21 kwietnia 2020 r. 12:00 – 16:00
28 kwietnia 2020 r. 12:00 – 16:00

KONTAKT:
e-mail: klekakartuzy@op.pl,
tel.: 698-146-654

POBIERZ I WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Załącznik-nr-1-13.08.2018_FZ-dla-osób-fizycznych-1 (4)

Załącznik-nr-2-13.08.2018_FZ-dla-osób-prawnych

Obszar wsparcia poza Tarczą Antykryzysową, m.in.:

– rejestrowania i prowadzenia Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES),
– zakładania PES i Przedsiębiorstw Społecznych (PS),
– prawnych aspektów działania w sektorze ekonomii społecznej,
– zarządzania organizacją,
– źródeł finansowania PES,
– zarządzania personelem,
– twórczego rozwiązywania problemów,
– w przypadku problemów bardziej złożonych- organizowanie wsparcia ze strony kluczowego doradcy biznesowego lub doradcy specjalistycznego, monitoring przebiegu wsparcia z ich strony,
– prowadzenia działalności statutowej PES.

Kilka słów nt. doświadczenia zawodowego doradcy kluczowego:
Tadeusz Podymiak

 • od 2013 roku Członek Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych w Gdańsku,
 • Sekretarz Prezydium Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych przez dwie kadencje,
 • od 2015  członek Komitetu Monitorującego  Regionalny Program Operacyjny woj. pomorskiego z ramienia Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych,
 • członek Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy,
 • członek zespołu monitorującego realizację projektów edukacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  w Urzędzie Marszałkowskim,
 • od 2006 roku prowadzi Centrum Organizacji Pozarządowych przy Fundacji Edukacji i Działań Społecznych w Kartuzach,
 • w latach 2009 – 2011 Członek Powiatowego Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej,
 • Członek Zespołu Międzysektorowego przy Marszałku Woj. Pomorskiego,
 • Ekspert Narodowego Instytutu Wolności w Warszawie,
 • od II.2017 r. doradca kluczowy OWES Debrzno,
 • w swoim dorobku zawodowym brał aktywny udział w powstaniu ok. 40 fundacji i stowarzyszeń w woj. pomorskim.

Wsparcie ma charakter nieodpłatnej pomocy i finansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS i budżetu Państwa.

 

 

 

04/2020 harmonogram dyżurów doradztwa ogólnego dla PES/ osób fizycznych
Facebook