Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” edukuje, pomaga i dostarcza narzędzi, które mają realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Wspieramy przedsiębiorczość – w tym przedsiębiorczość społeczną, rozwój zawodowy, działamy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, działamy na rzecz osób z niepełnosprawnościami, oferujemy bezpłatną pomoc prawną, wspieramy i aktywizujemy seniorów, edukujemy dzieci i młodzież, dbamy o historię regionu i pielęgnujemy lokalne dziedzictwo przyrodnicze. Animujemy, inkubujemy i współpracujemy z wieloma instytucjami, organizacjami i osobami dla rozwoju lokalnego i społeczeństwa obywatelskiego.”

DZIAŁALNOŚĆ

Nasze sukcesy w liczbach

0
Pozyskanych funduszy
0
Projektów w realizacji
0
Zrealizowanych projektów
0
Osób które skorzystały z projektów
Najnowsze:
Skip to content