Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w ramach realizowanego w partnerstwie z Kaszubskim Instytutem Rozwoju i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach projektem pn. „Daj się zaktywizować po 30-stce!” zaprasza do składania ofert na świadczenie usług job-coach’a na terenie powiatu człuchowskiego.

Termin składania ofert upływa 01.02.2017 roku o godz. 16.00.

Treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami znajduje się poniżej.

Zapytanie ofertowe – wyniki

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

ZAPYTANIE OFERTOWE – świadczenie usług job-coach’a NOWE!
Facebook
Accessibility