Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w ramach realizowanego w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy społecznej w Debrznie oraz Psychologicznym Studium Pomocy i Rozwoju Lucyna Borzyszkowska projektem pn. „Rozkwit osób zdystansowanych w społeczeństwie” zaprasza do składania ofert na realizację szkoleń.

Termin składania ofert upływa 31.01.2017 roku o godz. 15.00.

Treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami znajduje się poniżej.

Zapytanie ofertowe – realizatorzy szkoleń w ramach projektu „Rozkwit osób zdystansowanych w społeczeństwie”
Facebook
Accessibility