W drodze postępowania w trybie zapytania ofertowego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” na rzecz projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii społecznej w Debrznie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dokonano wyboru Wykonawców:

 

  • Część A. – świadczenie usług psychologicznych:
    PANTA RHEI Luiza Weder
    ul. Siedlecka 60a, 85-412 Bydgoszcz
    NIP: 967-102-81-25, REGON: 340342467
  • Cześć B. – świadczenie usług doradztwa zawodowego:
    Magdalena Werner – Rzeczenica

Dziękujemy pozostałym oferentom za udział w postępowaniu!

Zapytanie ofertowe nr 3/11/2016/OWES – wyniki
Facebook
Accessibility