Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” wraz z Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku, tworzące akredytowany Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, zapraszają do składania ofert na świadczenie usług doradczych na rzecz realizowanego projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020, Oś Priorytetowa 6. Integracja, Poddziałanie 6.3.2 Podmioty Ekonomii Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

zapytanie ofertowe_zasada konkurncyjności_doradztwo OWES
Zapytanie ofertowe_załączniki

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi doradczej
Facebook
Accessibility