Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” publikuje zapytanie ofertowe na realizację kursów/ szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Kurs na reintegrację i pracę” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Integracja, Poddziałanie  6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.6.1.2.2018

Załącznik nr 1 – OŚWIADCZENIE UPRAWNIENIA

Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE RIS

Załącznik nr 3 – FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

Aktualizacja z dnia 25 kwietnia 208 r.:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU WYKONAWCÓW KURSÓW

W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/6.1.2/2018

ZAPYTANIE_OFERTOWE_NR_1.6.1.2 2018_INFORMACJA

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/6.1.2/2018 dotyczące wyboru realizatorów szkoleń w ramach projektu „Kurs na reintegrację i pracę”
Facebook
Accessibility