ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018

 

dotyczące wyboru realizatora szkoleń w ramach projektu
„Praca dla młodych”

Załącznik nr 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

Załącznik nr 3 – FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE RIS

Załącznik nr 1 – OŚWIADCZENIE UPRAWNIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018 dotyczące wyboru realizatora szkoleń w ramach projektu „Praca dla młodych”
Facebook
Accessibility