Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej na bezpłatne szkolenie pt. „Rachunkowość w podmiotach ekonomii społecznej”.

Szkolenie odbędzie się w 2 terminach:

1) 14 marca 2019r. w Człuchowie, godzina 9:00 – 16:15 – PCPR, ul. Wojska Polskiego 5, sala na piętrze

(osoba do kontaktu: Dominika Wegner, tel. 882 063 071, d.wegner@stowdeb.pl)

2) 18 marca 2019r. w Chojnicach (Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe, ul. Piłsudskiego 30b, sala 26 – obok Eksperymentarium), godzina 9:00- 16:15

(osoba do kontaktu: Katarzyna Berezowska, te. 882 064 279, k.berezowska@stowdeb.pl)

 

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

RACHUNKOWOŚĆ – sprawozdanie finansowe za 2018 r. ( bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa ), rachunkowość pełna lub uproszczona, polityka rachunkowości, zakładowy plan kont, rozliczanie międzyokresowe kosztów

RACHUNKOWOŚĆ – kalkulacja kosztów i przychodów działalności statutowej nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej, aktywa trwałe i obrotowe, pasywa

RACHUNKOWOŚĆ – pozyskiwanie środków na działalność statutową, dowody księgowe w zakresie realizacji i rozliczeń projektów, działalność pożytku publicznego, rozliczanie 1 %

PODATKI – zasady sporządzania deklaracji CIT-8, CIT-8/0, CIT-D.

program szkolenia Szkolenie z profesjonalizacji dla PES – rachunkowość w PES

Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny. Zapewniamy materiały szkoleniowe i catering.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z osobami wskazanymi powyżej.

Zapraszamy na szkolenie pt. „Rachunkowość w podmiotach ekonomii społecznej” – Człuchów / Chojnice
Facebook
Ułatwienia