Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w Debrznie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej na konferencję, która odbędzie się 11 kwietnia 2018r. od godziny 1100 do 1430 w Debrznie  (Ośrodek/Inkubator Przedsiębiorczości w Debrznie, ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno).

Konferencja ma na celu przedstawienie działań ekonomii społecznej jako sposobu na rozwój ekonomiczny społeczeństwa polskiego oraz wymianę wiedzy i doświadczeń w obszarze ekonomii społecznej.

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele Zarządu Województwa Pomorskiego, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Gdańsku, Urzędu Marszałkowskiego i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku. Ponadto liczymy na wsparcie włodarzy subregionu południowego: Burmistrzów, Wójtów, Dyrektorów, Kierowników, przedstawicieli instytucji społecznych i reintegracyjnych oraz wszystkich zainteresowanych tematem ekonomii społecznej.

Patronat honorowy sprawują Starosta Powiatu Człuchowskiego oraz Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno.

Moderatorem konferencji będzie Ewa Filipskakonsultant ds. Ekonomii Społecznej, animator OWES, ekspert w obszarze ES

Program:

10:30 – 11:00 Rejestracja uczestników konferencji.

11:00 – 11:20  Przywitanie uczestników konferencji:

– Paweł Orłowski –  Członek Zarządu Województwa Pomorskiego

– Aleksander Gappa- Starosta Człuchowski

– Wojciech Kallas- Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno

Zdzisława Hołubowska – Prezes Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”

11:20 – 11:30 Podsumowanie działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie w obszarze Ekonomii Społecznej- subregion południowy województwa pomorskiegoKatarzyna Dudzic- kierownik OWES Debrzno

11:30 – 11:45  Kierunki Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Pomorskim  – Maciej Kisała, Kierownik Referatu ds. koordynacji Polityki Społecznej- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku

11:45 – 12:05 „Aktualne wyzwania pomorskiego rynku pracy”Katarzyna Żmudzińska, Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

12:05 – 12:20 Przerwa kawowa

12:20 – 13:50  SPOTKANIA WARSZTATOWE RÓWNOLEGŁE

Warsztat nr 1 – Biznes z ludzką twarzą”

Współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego z Przedsiębiorstwami Społecznymi

Warsztat nr 2 – Słoneczne Wzgórze w praktyce

Przedsiębiorstwa społeczne w praktyce

Prelegenci:

Wacław Szramowski – Prezes Spółdzielni Socjalnej Perspektywa z Łasina (woj. kujawsko-pomorskie0 prowadzący od wielu lat WTZ, były burmistrz i samorządowiec

Maciej Stanisławski – Prezes Spółdzielni Socjalnej „Łubianka” (woj. kujawsko-pomorskie, pow. toruński)

moderator: Kamil Zbroja – doradca kluczowy OWES

Prelegent:

Mariusz Florczyk- Prezes Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej Słoneczne Wzgórze, Wiceprezes Fundacji Słoneczne Wzgórze, Kierownik WTZ w Stężycy (powiat kartuski),

moderator: Tadeusz Podymiak – doradca kluczowy OWES

 

 

 

   13:50 – 14:00 Podsumowanie konferencji

14:00 – 14:30 Poczęstunek

UWAGA: Podczas zgłaszania/potwierdzania przybycia na konferencję prosimy o wskazanie tematu spotkania warsztatowego, którym są Państwo zainteresowani.

tel. 882 063 071 lub d.wegner@stowdeb.pl

Zapraszamy na konferencję pt. „Czy samorządowi jest po drodze z ekonomią społeczną?” – 11 kwietnia 2018r.
Facebook
Ułatwienia