Zakończyliśmy kolejne spotkania przewidziane w projekcie pn.: „Aktywna integracja i włączenie mieszkańców obszaru rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie – zagospodarowanie przestrzenne” realizowanego przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w odpowiedzi na ogłoszony przez Gminę Miejską Człuchów otwarty konkurs ofert. 

Spotkania w terenie były okazją, aby osobiście zapoznać się ze stanem faktycznym każdego z podwórek przeznaczonego do rewitalizacji, a przede wszystkim dały możliwość, by spotkać się z mieszkańcami, poznać ich zdanie i propozycje zagospodarowania wskazanych obszarów.

Dziękujemy wszystkim osobom przybyłym na spotkania, za zaangażowanie i poświęcony czas. Wszystkie sugestie przekazane zostały architektowi, który opracował koncepcje zagospodarowania podwórek. 
Zapraszamy do zapoznania się z projektami. Wszelkie uwagi dotyczące koncepcji można przekazać za pośrednictwem formularza konsultacyjnego dostępnego w okresie 25.09 – 29.09.2020 r. pod linkiem https://forms.gle/u36ySEW6mycxBvjFA oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w godzinach pracy Urzędu, a także w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Człuchowie przy ul. Wazów 1 podczas dyżurów w godz. 16.00 – 20.00, które zaplanowane są w dniach 25.09.2020 i 28-29.09.2020.

Do pobrania:
Traugutta 1,3
Sobieskiego 1, Szczecińska 14
Sobieskiego 8
Szczecińska 23, 25
Szczecińska 21
Szczecińska 22

 

Zapraszamy do konsultacji koncepcji zagospodarowania podwórek!
Facebook
Accessibility