W tym tygodniu zakończyliśmy cykl szkoleniowy dla członków grup inicjatywnych z VIII i IX naboru, które ubiegają się o dotacje z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie. W ramach tego cyklu trenerzy z Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przeprowadzili po trzy szkolenia dla każdej z grup.

Tematyka szkoleń dla osób fizycznych bądź prawnych, które planują założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne, dotyczyła przede wszystkim aspektów prawnych związanych z założeniem i prowadzeniem tego typu przedsiębiorstwa oraz promocji swojego biznesu, a także prowadzenia negocjacji biznesowych.

Drugą grupę stanowiły osoby planowane do zatrudnienia w fundacji, która przekształca się w przedsiębiorstwo społeczne.  Tematyka szkoleniowa dla tej grupy była bardzo szeroka. Spotkania zaczęły się od nauki technik komunikacji w zespole i sposobów zarządzania czasem, stresem i emocjami. Kolejne rozmowy z trenerem dotyczyły wypalenia zawodowego. Oczywiście  członkowie tej grupy również zapoznali się z prawnymi aspektami związanymi z przedsiębiorstwem społecznym. Na zakończenie całego cyklu szkoleń uczestnicy grupy rozegrali między sobą grę MOST.

MOST jest grą kooperacyjną, co oznacza, że gracze nie rywalizują ze sobą, a wręcz przeciwnie, jedynie wspólnymi siłami mogą pokonać pojawiające się w trakcie rozgrywki wyzwania. Muszą razem podejmować decyzje i sprawnie wymieniać się informacjami. MOST prowadzi graczy przez proces współpracy, uczy negocjacji i umiejętności analitycznych.

Zespołowy charakter MOSTU zakłada, że podstawą procesu edukacyjnego jest interakcja między graczami, a każdy z nich ma się czuć odpowiedzialny za rezultat całej grupy. Gra buduje w uczestnikach przekonanie, że wspólnie mogą osiągnąć sukces oraz umacnia w nich poczucie sprawczości i przynależności do grupy.

Poza szkoleniami zarówno liderzy grup inicjatywnych, jak i osoby planowane do zatrudnienia, biorą udział w cyklu doradczym.  W ramach tego przewidzieliśmy doradztwo z zakresu pisania biznesplanu, doradztwo prawne i finansowe. Do tego prowadzimy konsultacje psychologiczne oraz doradztwo zawodowe. Wszystko to potrwa do 26 listopada 2019r., bo w tym dniu upływa termin złożenia biznesplanu.

Zakończyły się szkolenia dla grup inicjatywnych
Facebook
Accessibility