Przez miesiąc członkowie grup inicjatywnych uczestniczyli w  szkoleniach, które miały ich przygotować do założenia własnego przedsiębiorstwa społecznego. Z pomocą wykwalifikowanych trenerów członkowie grup rozwijali umiejętność komunikacji w zespole, sposobów rozwiązywania konfliktów  oraz poznali zasady tworzenia biznesplanów. Poza tym uczestnicy uczyli się, jak rozliczać otrzymaną dotację i wsparcie pomostowe. Poznali też zasady działania podmiotów ekonomii społecznej.

Teraz członkowie grup inicjatywnych biorą udział w doradztwie. W ramach przygotowania do wejścia na rynek pracy i podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym są to spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym. Z kolei przedstawiciele grup maja możliwość omówienia z doradcą kluczowym OWES i doradcą specjalistycznym zagadnień dot. m.in. rejestracji przedsiębiorstwa i sporządzenia statutu, a także wszelkich kwestii finansowych związanych z dotacją.

Kolejnym etapem będzie tworzenie własnego biznesplanu.

Zakończyliśmy szkolenia dla grup inicjatywnych z V naboru
Facebook
Ułatwienia