Grupy Inicjatywne, które starają się o dofinansowanie w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie” zakończyły cykl szkoleń. Na szkoleniach omawiane były zasady działania podmiotów ekonomii społecznej, tworzenie biznesplanu oraz rozliczanie otrzymanej dotacji. Uczestnicy rozmawiali też o komunikacji w grupie, konfliktach i sposobach ich rozwiązywania. Oprócz wsparcia szkoleniowego członkowie grup korzystają również z doradztwa kluczowego, biznesowego i specjalistycznego.

Teraz przyszedł czas na napisanie własnego biznesplanu. Nabór na biznesplany trwa do 5 lipca 2018r. do godziny 14:00.

Życzymy wszystkim powodzenia!

Zakończyliśmy szkolenia dla Grup Inicjatywnych z IV naboru
Facebook
Ułatwienia