19 czerwca 2017 roku Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie zorganizował wizytę studyjną do Miasta i Gminy Kępice. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z aktywizacją społeczno-ekonomiczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym prowadzoną przez podmioty ekonomii społecznej poprzez przykład działania samorządów Miasta oraz Gminy Kępice.

Na przykładach Centrum Integracji Społecznej oraz Spółdzielni Socjalnej „RAZEM” Pan Maciej Chaberski oraz Pani Aleksandra Christyniuk przedstawili specyfikę działalności podmiotów ekonomii społecznej. Szczególnie interesujące aspekty to model współpracy gminy ze spółdzielnią socjalną oraz możliwości dofinansowania stanowisk pracy.

Zakres działalności spółdzielni socjalnej „RAZEM” jest bardzo szeroki. Najważniejsze z nich to usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach oraz zagospodarowanie terenów zielonych, budowa dróg betonowych, porządkowanie ulic a także wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Ponadto gmina Kępice zdobyła dotację na działania dotyczące walki z barszczem Sosnowskiego. Jest to unikatowy projekt w skali kraju.

Z wizytą studyjną w Kępicach_19.06.2017r.
Facebook
Accessibility