Koniec roku szkolnego i wakacje to i dla nas przerwa w prowadzeniu lekcji o ekonomii społecznej. Łącznie w powiecie człuchowskim i chojnickim w 2018r. przeprowadziliśmy ich 18, a od początku roku szkolnego 2017/2018 – 43. Odwiedziliśmy gimnazja i szkoły średnie. Z uczniami rozmawialiśmy o wykluczeniu społecznym, założeniach ekonomii społecznej i charakterystyce przedsiębiorstwa społecznego. Dużym zainteresowaniem cieszył się temat o spółdzielni uczniowskiej. Na tych zajęciach omawialiśmy zasady działania takiej spółdzielni, a potem uczniowie wymyślali własne pomysły na spółdzielnię. Niejednokrotnie spotykaliśmy się z dużą kreatywnością ze strony młodzieży. Mamy nadzieję, że te zajęcia zainspirują młodych ludzi do założenia spółdzielni uczniowskiej, a w przyszłości kto wie… może   podmiotu ekonomii społecznej.

Z uczniami o ekonomii społecznej i spółdzielni uczniowskiej
Facebook
Accessibility