W drodze postępowania w trybie zapytania ofertowego prowadzonego przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku w ramach projekt pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dokonano wyboru Wykonawcy do realizacji zapytania ofertowego nr 2/10/2016/OWES (publikacja 17.10.2016r.)  .

Wybór wykonawcy:
p. Kamil Zbroja, Gdynia.

Ponadto dziękujemy za udział w postępowaniu wszystkim oferentom .

WYNIKI zapytania ofertowego 2/10/2016/OWES publikacja z dn. 17.10.2016 r.
Facebook
Accessibility