Od marca 2019r.  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie formalnie współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Człuchowie, na podstawie podpisanego porozumienia o współpracy.

Porozumienie zostało podpisane z dniem 11 marca 2019r.

Współpraca dotyczy wzajemnej wymiany informacji o świadczonych usługach, informowania swoich klientów o oferowanych formach wsparcia oraz udziału w wydarzeniach organizowanych zarówno przez OWES jak i przez PUP w Człuchowie.

Współpraca OWES Debrzno z Powiatowym Urzędem Pracy w Człuchowie
Facebook
Ułatwienia