Od lutego 2019r.  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie formalnie współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Chojnicach, na podstawie podpisanego porozumienia o współpracy.

Porozumienie zostało podpisane z dniem 1 lutego 2019r.

Współpraca dotyczy wzajemnej wymiany informacji o świadczonych usługach, informowania swoich klientów o oferowanych formach wsparcia oraz udziału w wydarzeniach organizowanych zarówno przez OWES jak i przez PUP w Chojnicach.

Podczas spotkania Pan Wojciech Adamowicz – Dyrektor PUP w Chojnicach przekazał pracownikom OWES medal „W 100-lecie Publicznych Służb Zatrudnienia 1919-2019”, a także wydany z tej okazji biuletyn okolicznościowy Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach.

 

 

 

Współpraca OWES Debrzno z Powiatowym Urzędem Pracy w Chojnicach
Facebook
Accessibility