Organizacja pracy wg poniższych wytycznych i zasad obowiązuje od 17.11.2020 r. do odwołania.

Wprowadza się:

zmiany w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Stowarzyszenia oraz Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych OWES  poprzez pracę przy drzwiach zamkniętych;

 całkowity zakaz przebywania na terenie Stowarzyszenia i Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych OWES osób z zewnątrz.

 Wyjątek w obsłudze interesantów stanowią sytuacje awaryjne i kryzysowe oraz sytuacje szczególne, na przykład podyktowane kontynuacją działań mających wpływ na płynną realizację działań projektowych

 W związku z powyższym dopuszcza się możliwość obsługi interesantów przy drzwiach wejściowych jedynie po wcześniejszym umówieniu się oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego;

  • siedziba główna Stowarzyszenia: możliwość obsługi klientów przy drzwiach wejściowych w zakresie działalności gospodarczej (kserowanie, bindowanie, itp.), która dopuszcza przyjęcie usługi i umówienie jej odbioru w ustalonym terminie;
  • możliwość przyjęcia wynajmujących pomieszczenia/ najemców – tylko w pilnych sprawach (awarie, itp.)
  • Punkty Informacyjno-Konsultacyjne OWES: proces rekrutacji do Ścieżki PS

Niemniej prosimy o rozwagę i kierowanie się wspólnym dobrem przy załatwianiu niezbędnych spraw w czasie trwającej pandemii.

UWAGA!!! Zasady organizacji pracy Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”w okresie epidemii koronawirusa.
Facebook
Accessibility