Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z główną siedzibą w Debrznie serdecznie zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej (Spółdzielnie Socjalne, Fundacje, Stowarzyszenia, Spółki non-profit, Koła Gospodyń Wiejskich) z terenu Powiatów: człuchowskiego, chojnickiego i kościerskiego do udziału w szkoleniu online pn. ,,Podstawy zarządzania finansami w PES”. Szkolenie rozpocznie się jutro- 18.03.2020r., o godzinie 9:00. Ilość miejsc ograniczona do 20 osób. W przypadku większego zainteresowania tematem szkolenia istnieje możliwość zorganizowania kolejnego szkolenia.

Omówimy zagadnienia:

  • sprawozdanie finansowe
  • rachunek zysków i strat ( omówienie przychodów i kosztów )
  • bilans ( omówienie pozycji )
  • wprowadzenie do sprawozdania
  • informacja dodatkowa
  • CIT-8
  • źródła dofinansowania
  • działalność odpłatna, gospodarcza

Ukończenie szkolenia zostanie potwierdzone zaświadczeniem.

Warunkiem uczestnictwa jest  wypełnienie formularzy zgłoszeniowych (jedna osoba wypełnia dwa poniższe załączniki- dla osoby fizycznej oraz prawnej)  i przesłanie na  adres e-mail: d.wegner@stowdeb.pl.

Dokumenty do pobrania:

Załącznik-nr-1-13.08.2018_FZ-dla-osób-fizycznych-1(4)

Załącznik-nr-2-13.08.2018_FZ-dla-osób-prawnych(6)

Uwaga! szkolenie online na temat ,,Podstawy zarządzania finansami w PES”- 18.03.2020r., godz. 9:00
Facebook
Accessibility