Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, prowadzące Centrum Organizacji Pozarządowych informuje organizacje pozarządowe z terenu powiatu człuchowskiego o szkoleniu: 

„Możliwe źródła pozyskiwania środków na realizację działań statutowych organizacji pozarządowych – wybrane przykłady.”

 • dla organizacji pozarządowych z powiatu człuchowskiego

  21.11.2023 r. w godz. 9:00 – 13:00miejsce realizacji szkolenia: Ośrodek/ Inkubator Przedsiębiorczości w Debrznie, ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno
  Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 23.10.2023 r.   
  e-mail: d.stanecki@stowdeb.pl;  tel.: 882-063-071


  Liczba miejsc ograniczona!

  DOKUMENTY DO POBRANIA:

  Formularz-zgloszeniowy_pow.-czluchowski-1

TRENER/ SZKOLENIOWIEC: Małgorzata Pluto – Prądzyńska – od ponad15 lat związana z sektorem pozarządowym; autorka wielu projektów w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności statutowej dla organizacji pozarządowych (małe granty – Działaj Lokalnie, Akumulator Społeczny, Regionalne Programy Operacyjne – w tym finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programy Rządowe, Programy Resortowe itp.); posiada ponad 5-letnie doświadczenie w pracy w Lokalnym Punkcie Informacji o Funduszach Europejskich; animatorka Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na terenie pow. chojnickiego; aktywna członkini Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Szkolenie realizowane w ramach  zadania publicznego pt.: „Wsparcie prowadzenia i rozwój Centrum Organizacji Pozarządowych dla subregionu południowego województwa pomorskiego. Zadanie współfinansowane przez  Województwo Pomorskie pn.: „Wspieranie prowadzenia powiatowych Centrów Wsparcia
dla pomorskich organizacji pozarządowych, m.in. w zakresie doradztwa, mentoringu, organizacji szkoleń i warsztatów oraz organizacji powiatowych spotkań sieciujących”.

 

Uwaga! Ciekawe szkolenie! Źródła pozyskiwania funduszy.
Facebook