Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
z główną siedzibą w Debrznie
serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane tematyką:

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

na bezpłatne spotkanie on-line !!!

——————————————————————————————————————————————

UCZESTNICY SPOTKANIA:
podmioty ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia oraz podmioty reintegracyjne takie jak: Centra Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej ) oraz ich pracownicy, wolontariusze, przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz osoby fizyczne z terenu powiatów: człuchowskiego, chojnickiego i kościerskiego

——————————————————————————————————————————————

  • Termin  spotkania:   15.02.2023 r. (środa)
  • Czas trwania: 1h zegarowa i 15 minut (na ewentualne pytania i dyskusję): w godzinach od 12:00 do 13:15
  • Forma: online w oparciu o platformę Zoom.  

Udział w spotkaniu nie jest obarczony kwestią instalacji dodatkowego oprogramowania.

————————————————————————————————————————————–

Temat spotkania:

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Program spotkania :
  1. Ekonomia społeczna, podmioty ekonomii społecznej i organizacje pozarządowe – znaczenie pojęć, wzajemne relacje.
  2. Prowadzenie działalności pożytku publicznego, w tym co to jest działalność pożytku publicznego i kto może ją prowadzić.
  3. Współpraca organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.
  4. Uzyskiwanie przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku publicznego.
  5. Nadzór nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego i rady działalności pożytku publicznego.
  6. Wolontariat

Spotkanie poprowadzi doradca OWES w zakresie prawa – Anna Filipska, radca prawny.

—————————————————————————————————————

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

15.02.2023-formularz-zgloszeniowy

oraz formularze zał. nr 1 dla osób fizycznych i zał. nr 2 dla osób prawnych (zał. nr 1 i zał. nr 2 wypełnić należy jeśli osoba nie korzystała z dotychczasowego wsparcia w ramach OWES w Debrznie)  włącznie do  14.02.2023r.,  do godz. 12:00  z dokładnym adresem mailowym i przesłanie go zgodnie ze swoim obszarem działania na poniższe adresy:

– powiat człuchowski: d.stanecki@stowdeb.pl tel.: 882-063-071

– powiat chojnicki: m.pluto_pradzynska@stowdeb.pl  tel.: 882-063-053

– powiat kościerski: e.filipska@stowdeb.pl  tel.: 882-064-293

W załączeniu:

– Formularz zgłoszeniowy:  15.02.2023-formularz-zgloszeniowy
– Formularz dla osób fizycznych: Zalacznik-nr-1-13.08.2018_FZ-dla-osob-fizycznych-1
– Formularz zał. nr 2 dla osób prawnych: Zalacznik-nr-2-13.08.2018_FZ-dla-osob-prawnych

Powyższe załączniki prosimy przesłać skanem na ww. e-maile, a następnie dostarczyć osobiście do biura OWES Debrzno lub przesłać pocztą tradycyjną.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod podane numery telefonów.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu!


Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – spotkanie z doradcą specjalistycznym z zakresu prawa – 15.02.2023 r. Zapraszamy!
Facebook