Szanowni Państwo,

zapraszamy Wykonawców do składania ofert w ramach ogłoszonego przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” zapytania ofertowego na świadczenie usługi transportowej w zakresie przewozu osób na potrzeby realizowanego projektu partnerskiego : „Klub Wsparcia Dziennego” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

Termin składania ofert mija 24 maja 2022 roku. o godz. 16.00.

Treść zapytania ofertowego wraz z niezbędnymi załącznikami dostępna jest poniżej, a także w Bazie konkurencyjności, nr ogłoszenia 2022-18298-108810 (link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/108810?sekcja=ogloszenie).

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Pani Anna Kozicka
tel. 59 83 35 750
e-mail: a.kozicka@stowdeb.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Usługa transportowa_zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy – usługa transportowa – zał. nr 1

Oświadczenie_podstawy wykluczenia – zał. nr 2

Oświadczenia_warunki udziału w postępowaniu – zał. nr 3

Wykaz podwykonawców – zał. nr 4

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych – zał. nr 5

Klauzula informacyjna RODO – zał.nr 6

Wzór umowy – zał. nr 7 

 

Usługa transportowa – zapraszamy do składania ofert na realizację usługi
Facebook