Szanowni Państwo,

zapraszamy Wykonawców do składania ofert w ramach ogłoszonego przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” zapytania ofertowego na świadczenie usługi transportowej w zakresie przewozu osób na potrzeby realizowanego projektu partnerskiego : „Klub Wsparcia Dziennego” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

Termin składania ofert mija 1 grudnia  2021 roku. o godz. 16.00.

Treść zapytania ofertowego wraz z niezbędnymi załącznikami dostępna jest poniżej, a także w Bazie konkurencyjności, nr ogłoszenia 2021-18298-80389

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Pani Anna Kozicka
tel. 59 83 35 750
e-mail: a.kozicka@stowdeb.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Usługa transportowa – zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy – zał. nr 1

Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia – zał. nr 2

Oświadczenia dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 3

Wykaz podwykonawców – zał. nr 4

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych – zał. nr 5

Klauzula informacyjna RODO – zał.nr 6

Wzór umowy usługa transportowa – zał. nr 7

 

 

Usługa transportowa w zakresie przewozu osób – Wykonawca poszukiwany
Facebook