Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia było świadczenie usługi cateringowej, tj. przygotowanie posiłków i ich dostawa, w tym: śniadanie i dwudaniowy obiad (zupa + danie główne +napój) dla maksymalnie 16-osobowej grupy Uczestników/Uczestniczek projektu pn.: „Klub Wsparcia Dziennego” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych, do dnia 21 września 2021 roku, do godziny 16:00 wpłynęły dwie oferty:

 L.p.

Nazwa Oferenta

Data i godzina wpływu

 Kwota brutto za 1 zestaw (śniadanie + dwudaniowy obiad)

 

Aspekt społeczny – Zatrudnienie

 Aspekt społeczny – Podmiot Ekonomii Społecznej

1.

Cukiernia Angelika

Józef Berendt

 

21.09.2021

godz. 13.20

34,99 zł

NIE

NIE

2.

Centrum Edukacyjne Katarzyna Stosik

 

21.09.2021

Godz. 14.20

30,00 zł

TAK

NIE

Na podstawie dokonanej oceny, Komisja wybrała ofertę złożoną przez: Centrum Edukacyjne Katarzyna Stosik z siedzibą w Człuchowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie dokonanej oceny, Komisja wybrała ofertę złożoną przez: Zakład Budownictwa Ogólnego Janusz Markiewicz z siedzibą w Człuchowie.

Usługa cateringowa – informacja o wyborze Wykonawcy
Facebook